Cách mở tài khoản Forex trên hệ thống Hotforex

Mở tài khoản Forex tại Hotforex yêu cầu bạn phải chuẩn bị các tài liệu sau + Giấy tờ xác minh danh tính: File ảnh mặt trước và mặt sau : Chứng minh thư nhân dân  hoặc Bằng lái xe hoặc Hộ chiếu (passport) + Giấy tờ xác minh địa chỉ: File ảnh chụp sao kê ngân hàng, hóa đơn điện nước...mang tên bạn (trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành tới thời gian bạn mở và xác minh tài khoản Hotforex) Hướn...